Δελτίο τύπου

 

Το ΔΣ της ΕΝΙΘ ενημερώθηκε από συναδέλφους στα ΚΥ της 3ης και 4ης ΥΠΕ, ότι το τελευταίο διάστημα δεν προβλέπεται κάλυψη των απογευματινών εμβολιαστικών κέντρων στα Κ.Υ. με γιατρούς, όπως γινόταν προηγούμενα.

Οι Διοικήσεις των ΚΥ, για να αποφύγουν την κάλυψη με προσωπικό που συνεπάγεται αποζημίωση με μεικτή εφημερία όπως γινόταν μέχρι τώρα, προχωρούν στη μεταφορά των ραντεβού στα πρωινό πρόγραμμα, αυξάνοντας το φόρτο εργασίας και υποβαθμίζοντας την εμβολιαστική διαδικασία. Μια διαδικασία που δεν είναι «ένα τσίμπημα», αλλά πρέπει να προβλέπει την ολοκληρωμένη ενημέρωση και παρακολούθηση των ασθενών.

Ενώ, για όσα ραντεβού δεν μπορούν να μετακινηθούν, ορίζουν ως υπευθύνους τους εφημερεύοντες ιατρούς, πολλές φορές μάλιστα με προσωπικές πιέσεις, οδηγώντας τους σε τέλεση απλήρωτης εργασίας και κυρίως σε υποβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν, καθώς η ευθύνη τους είναι για τα επείγοντα περιστατικά του ΚΥ και όχι για την τακτική του λειτουργία.

Απαιτούμε τις άμεσες ενέργειες της 3ης και 4ης ΥΠΕ και των Διοικήσεων των ΚΥ, για την κάλυψη των προγραμμάτων του εμβολιαστικού κέντρου, με ιατρούς, οι οποίο θα αποζημιώνονται ως μεικτή εφημερία, όπως γινόταν μέχρι προσφάτως.

Για το ΔΣ της ΕΝΙΘ

       Ο Πρόεδρος                                             Η Γ. Γραμματέας

Καραχρήστος Χρήστος                                   Κατσίμπα Δάφνη