ΕΝΙΘ

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ


Το ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) σε συνεδρίασή του στις 01.07.2014 αποφάσισε, με βάση τις σχετικές αποφάσεις και ενέργειες της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των ειδικών μισθολογίων των ένστολων και των δικαστικών, την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις περικοπές που έχουν υποστεί οι αποδοχές του Ειδικού Μισθολογίου των γιατρών- μελών της από 01.08.2012 έως σήμερα σε εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών.