Συνεχίζοντας το τροπάρι των τελευταίων πολλών χρόνων, το υπουργείο υγείας προκήρυξε θέσεις επικουρικών γιατρών.

Βεβαίως, οι επικουρικοί γιατροί έχουν την έννοια μιας προσωρινής λύσης ή κάλυψης μιας έκτακτης ανάγκης - από ό,τι φαίνεται όμως, οι κυβερνώντες μας θεωρούν τα τελευταία πολλά χρόνια την υγεία μία ..έκτακτη ανάγκη! Και τις πάγιες και μόνιμες ανάγκες του συστήματος υγείας τις καλύπτουν αιωνίως με προσωρινές λύσεις (βλ επικουρικοί γιατροί)!

Με αποτέλεσμα βεβαίως το παραπαίον σύστημα υγείας να αποδομείται διαρκώς - και οι νέοι γιατροί να παραμένουν σε καθεστώς εργασιακής ομηρείας και ανασφάλειας.. Οι οποίοι νέοι γιατροί εξωθούνται αθρόα σε μετανάστευση, στερώντας έτσι πολύτιμο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την κοινωνία.

Σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης προκηρύσσονται 17 θέσεις, όταν οι πάγιες και μόνιμες ανάγκες είναι υπερπολλαπλάσιες.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε παρακάτω στο έγγραφο της προκήρυξης:

Προκήρυξη θέσεων επικουρικών γιατρών Α' και Β' καταλόγου